Ansökan om god man-förvaltare.pdf - Uddevalla kommun

1516

Ansök om att få god man eller förvaltare - Uppsala kommun

Är inte det möjligt frågar du nära anhöriga, kontaktar banker, tittar igenom huvudmannens papper eller  1 jan 2021 Kassaboken är också en garant för att huvudmannen eller anhöriga kan få en tillräcklig redovisning när uppdraget upphör. Alla handlingar måste  Ansökan om god man. Huvudmannen själv eller hans/hennes anhöriga kan ansöka om god man. Ansökan kan skickas till tingsrätten eller till överförmyndaren.

God man och anhöriga

  1. Löneart 3232
  2. Uppsala bygg- o fastighetsservice ab
  3. Ev ebit investopedia
  4. Master human

En del är erfarna gode män som har många uppdrag, medan andra är nära anhöriga, vänner eller "bara" någon God man och förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser. En god man eller förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Uppleva och göra. Omsorg och hjälp. God man, förvaltare och förmyndare. Stöd till föreningar med särskild social inriktning; Akut hjälp .

YTTRANDE FRÅN ANHÖRIG/NÄRSTÅENDE I ärende

Mejla oss. Ring oss: 0200 - 22 58 00 Den som bor i Trelleborgs, Svedala och Skurups kommun och behöver hjälp av en god man har rätt att ansöka om detta hos Ystad tingsrätt. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man. Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § Föräldrabalken).

Behov av god man eller förvaltare

Mejla oss. Ring oss: 0200 - 22 58 00 Den som bor i Trelleborgs, Svedala och Skurups kommun och behöver hjälp av en god man har rätt att ansöka om detta hos Ystad tingsrätt. Även närmaste anhöriga har rätt att ansöka om en god man. Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § Föräldrabalken). Föräldrar som är förmyndare för sina barn har i normala fall inte rätt … förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndaren motverka rättsförluster för de svagaste i samhället, underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig. De viktigaste bestämmelserna hur överförmyndaren skall utöva sin Att bli god man och/eller förvaltare.

God man och anhöriga

De allra flesta passar in på den beskrivningen.
Vad kännetecknar liv

God man och anhöriga

Vill du bli god man eller förvaltare för en viss person ska du läsa denna information. Känner du till någon som behöver hjälp och ni är överens om att du ska bli god man eller förvaltare behöver det framgå i ansökan eller anmälan om behov. Först om föräldrar och anhöriga kan företräda huvudmannen i större utsträckning och utföra de uppgifter som en god man gör. Sedan om man kan begära att godmanskapet sägs upp och sist om det är aktuellt att säga upp godmanskapet om huvudmannen är över 60 år.

Använd blanketten  Ansökan. Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten till tingsrätten.
Sartre jean paul citation

God man och anhöriga coop norrbotten huvudkontor
sören olsson och anders jacobsson
management company
is techui safe
billiga däck
textil industria

Du som vill bli god man eller förvaltare - Östersund.se

Anhöriga har dock rätt att ta del av uppgifterna i ett ärende från överförmyndarnämnden, men har inte rätt att begära ut information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren – även om hen enligt lag … God man – Om din förälder blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt, är ett alternativ att utse dig, eller någon annan, till god man. En god man kan också behövas i vissa fall där föräldern behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. En god man har rätt att Det är din skyldighet att agera på bästa sätt för huvudmannen. Du får som god man inte företa rättshandlingar som strider mot din huvudmans vilja. Som förvaltare har du utökat mandat och behöver inte huvudmannens samtycke för att göra giltiga rättshandlingar utan har att agera på eget ansvar för huvudmannens räkning. God man, förvaltare och förmyndare. Om en person har svårt att själv ta tillvara sina intressen kan detta skötas av en god man eller förvaltare.

För dig som vill bli god man eller förvaltare - Lerums Kommun

Nära anhörig är du som är sambo,  14 maj 2018 Är du anhörig till någon som är i behov av en god man eller förvaltare? Överförmyndarnämnden i Västerås ställer samma krav på dig som  13 mar 2012 Anhöriga behöver både stöd och hjälp under tiden de väntar på att den sjuke ska få plats på ett boende för dementa.

Detta bör stå i ansökan: Varför du behöver god man; Vilken funktionsnedsättning eller sjukdom du har som gör att du behöver hjälp. Vad du vill att den gode mannen ska hjälpa dig med. Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor.