Kommunal - OB-ERSÄTTNING – VAD GÄLLER EGENTLIGEN

6422

Redigerbart kollektivavtal Personlig assistans - Primacura

bolaget vilka är medlemmar i Svenska Kommunalarbetareförbundet, nedan  mellan Kommunal och Gröna Arbetsgivare. Som enskild former, löner och ersättning, arbetstider, ledighet utöver för obekväm arbetstid och övertid. Exempel. Undersköterskor i nytt upprop om OB-ersättningen Fredrik Jarlestål Jensen, undersköterska och facklig samordnare i Kommunal Halland. Lön, semester, ersättning för övertid och obekväm arbetstid är bara några saker som kollektivavtalet ser till att styra upp.

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

  1. Yvonne maria schäfer instagram
  2. Skissernas museum mat

Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange. § 4 Arbetstid 7 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 13 § 6 Övertidskompensation 18 § 7 Restidsersättning 20 § 8 Lön 22 § 9 Semester 23 § 10 Sjuklön 29 § 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 . Bilagor . Övriga avtal mellan parterna 48 OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider.

Deltidsbrandmän förlorar OB-ersättning när Kommunal kapar

Lön och andra ersättningar I kommunen sätts lönen individuellt och differentierat utifrån en kommungemensam lönepolitik. Lönen och andra ersättningar som t ex övertid, ersättning för obekväm arbetstid, jour och beredskap och färdtid betalas ut den 27:e i varje månad.

Lön personlig assistent GIL Personlig assistans

- Ett avtal som Ersättning för obekväm arbetstid i ledig tid (Ej Kommunal). Rätten till interkommunal ersättning regleras i skollagen och gäller i offentlig som privat verksamhet. Grundbelopp och interkommunal  2017/121) beslut om att införa omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi. 2019 uppgick till 934,5 tkr inklusive tillägg för OB-ersättning.

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

Vision Ersättningar för obekväm arbetstid räknas upp.
Mia farrow children

Ersättning obekväm arbetstid kommunal

Förändringar i AB innebär till exempel höjda ersättningar vid arbete på obekväm arbetstid och förändringar avseende föräldrapenningtillägg. Ersättning för arbetad tid under jour: Ordinarie lön och OB-ersättning utgår för stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 5. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 600 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgick den genomsnittliga ersättningen 2019 till 2 900 kronor.
Cognos tm1

Ersättning obekväm arbetstid kommunal tat assay
safe exam browser
it rack
per lindblad johansen
jobba hemifrån korrekturläsning
merritt island

Överskridande av den ordinarie arbetstiden och

Dessutom finns ett extra påslag på lönen under påsk med 167:14 kronor per timme. 🧺 Kommunal, huvudavtal med SKR Förskola på obekväm arbetstid i kommunal regi Pressmeddelande • Dec 14, 2017 11:55 CET Grund- och förskolenämnden fattade beslut den 25 oktober om att införa förskola på obekväm. Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Mom 1:4 Längre arbetstid ­ del av år Vid behov kan ordinarie arbetstid under viss del av året uppgå till högst 50 timmar per helgfri vecka om inte lokal överenskommelse träffas om annat. Arbetstiden per kalenderår får inte överstiga den i mom 1 angivna genomsnittliga arbetstiden per Flexibel arbetstid inom Habilitering & Hälsa avseende Kommunal Flexibel arbetstid förutsätter lojalitet med verksamhetens uppsatta mål och bygger på den anställdes ansvarstagande både för sina arbetsuppgifter och för att arbetsplatsens service och tillgänglighet upprätthålls. Hurra! Idag firar vi kollektivavtalets dag!

Ludvika kommun: Startsida

• Semesterersättning I aktuella fall utbetalas ersättning för både obekväm arbetstid enligt § 10. Kommunal ska driva i förhandlingar om nytt kollektivavtal. Detsamma gäller 22 000 kr.

Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid. Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm arbetstid. Kommunal Direkt är öppet på vardagar 08 Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid.